Tuần lễ vàng Business Hosting & Turbo Cloud Hosting

Tiếp tục trong chuỗi ngày vàng nhân dịp cuối năm của AZDIGI, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý khách chuỗi ngày vàng của dịch vụ Turbo Cloud Hosting và Business Hosting như thông qua chương trình Giảm giá 25% khi đăng ký mới các dịch vụ Turbo Cloud Hosting và Business Hosting.

  • 💥Thời gian: Áp dụng từ ngày 24/09 đến hết ngày 30/09/2019
  • 💥Cách áp dụng: Giảm trực tiếp khi đăng ký đơn hàng mới, không cần mã giảm giá.

Chương trình chỉ áp dụng khi đăng ký mới với thời gian từ 1 năm trở lên. Giá trên website là giá chưa giảm.

Đăng ký Turbo Cloud Hosting: https://azdigi.com/ssd-hosting/turbo-cloud-hosting/

Đăng ký Business Hosting: https://azdigi.com/ssd-hosting/linux-business/

0 Shares:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You May Also Like